Warning: Undefined variable $VejyyAOPq in /home/egitimdoktoru/domains/egitimdoktoru.com.tr/public_html/wp-includes/capabilities.php on line 1

Warning: Undefined variable $eDZzxkJ in /home/egitimdoktoru/domains/egitimdoktoru.com.tr/public_html/wp-includes/global-styles-and-settings.php on line 1

Warning: Undefined variable $TfhCGz in /home/egitimdoktoru/domains/egitimdoktoru.com.tr/public_html/wp-includes/rest-api/endpoints/class-wp-rest-pattern-directory-controller.php on line 1

Warning: Undefined variable $SwbXkVGbp in /home/egitimdoktoru/domains/egitimdoktoru.com.tr/public_html/wp-includes/rest-api/fields/class-wp-rest-meta-fields.php on line 1
Sosyal Bilgiler Doktoru - Eğitim Doktoru

Sosyal Bilgiler Doktoru

Sosyal Bilgiler Doktoru

Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemlidir?

1.Her öğrencinin birey olarak özgüveninin artmasına katkı sağlar.

2.Geçmişini bilen ve bu sayede geleceğe emin adımlarla ilerleyen bireylerin yetişmesini sağlar. …

3.Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. Günümüzde, sosyal bilimler dediğimiz çeşitli alanları inceleyen bilim dalları vardır. Bu bilim dalları (tarih, coğrafya, hukuk, sosyoloji,…) ilköğretimde, “sosyal bilgiler” adıyla tek bir çatı altına alınarak bir öğretim programı şekline dönüştürülmüştür. “Sosyal Bilgiler” adı ilk kez 1916 yılında ABD’de orta dereceli okulların programlarını yeniden düzenlemekle vazifelendirilmiş bir komite tarafından kullanılmıştır.

Sosyal bilgiler teriminin herkes tarafından kabul edilebilir bir tanımını yapmak zordur. Çünkü sosyal bilgiler, sosyal bilimlerin birçok disiplinini kapsar. Basitçe bir tanım vermek gerekirse;

Edgar B. Wesley’e göre sosyal bilgiler “eğitimsel amaçlar için basitleştirilmiş sosyal bilimlerdir.”